breadcrumbs_revolution_theme

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ ВИРОБНИК ОДЕСА

1.Терміни та визначення

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення і є її складовою невід'ємною частиною:

  • Продавець - Інтернет магазин Виробник Одеса (proizvoditel-odessa.com email: info@proizvoditel-odessa.com).
  • Покупець — будь-яка фізична особа, яка акцептувала публічну оферту за умов справжньої оферти.
  • Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця «Виробник Одеса», розташований за інтернет адресою http://www.proizvoditel-odessa.com . В рамках цього договору, поняття Інтернет-магазин та Магазин, а також інтернет адреси http://proizvoditel-odessa.com та похідні від proizvoditel-odessa.com є рівносильними та трактуються автентично, за контекстом оферти.
  • Товар - об'єкт угоди сторін, перелік найменувань асортименту, представлений в офіційному інтернет-магазині.

2. Загальні положення

2.1. Справжня публічна Оферта (надалі — Договір) є офіційною пропозицією інтернет магазину "Виробник Одеса" на адресу будь-якої фізичної особи, яка має дієздатність та необхідну повноваження укласти з інтернет магазином « Виробник Одеса » договір купівлі-продажу Товару на умовах, визначених у справжній оферті та містить усі істотні умови договору.

2.2. Відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

3.Реєстрація на сайті

3.1. Оформити Замовлення в Інтернет-магазині можуть зареєстровані Покупці, при цьому Покупець має право зареєструватися на сайті лише 1 раз, тобто. може мати лише один особистий кабінет.

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що надається Покупцем під час реєстрації.

3.3. Покупець, який зареєструвався в Інтернет-магазині, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіну та паролю. Індивідуальна ідентифікація Покупця дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Покупця та відкриває доступ до додаткових послуг. Передача Покупцем логіну та паролю третім особам заборонено.

3.4.Покупець самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, у разі передачі логіну та паролю третім особам.

3.5.Скористатися знижкою постійного покупця можна лише через Особистий кабінет. Для цього потрібно робити замовлення після входу на сайт під своїм логіном. Знижка постійного покупця прив'язана до конкретного особистого кабінету, т.к. розраховується з урахуванням покупок, зроблених нього. У разі повторної реєстрації на сайті, історія покупок та знижка постійного покупця не переносяться зі старого Особистого кабінету до нового. Статистика замовлень у новому Особовому кабінеті ведеться з нуля. Ви можете користуватися знижкою лише через той Особистий кабінет, у якому вона сформована.

4. Предмет Договору та ціна Товару

4.1. Продавець передає, а Покупець приймає та оплачує товари на умовах цього Договору.

4.2. Право власності на Замовлені Товари переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю та оплати останнім повною вартістю Товару. Ризик його випадкової загибелі чи пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту фактичної передачі Товару Покупцю.

4.3. Ціни на Товар визначаються Продавцем в односторонньому безперечному порядку та вказуються на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: http:// proizvoditel-odessa.com

4.5 Остаточна Ціна Товару визначається послідовною дією на Ціну Товару знижок за таким порядком:

  • Акційна знижка
  • Знижка постійного покупця

5. Момент укладання договору

5.1. Текст цього Договору є публічною офертою (відповідно до статті 435 та частини 2 статті 437 Цивільного кодексу України).

5.2. Акцептом цієї оферти (договору) — оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти.

5.3. Оформлення Покупцем замовлення на Товар здійснюється шляхом здійснення дій, зазначених у розділі «Покупцям» пункт «Як оформити замовлення»

5.4. Договір, укладений на підставі акцептування Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без будь-яких винятків та/або застережень.

5.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем смс-повідомлень про статус його замовлення та опитувань для покращення якості обслуговування Покупців. Покупець, який придбав товар в Інтернет-магазині Продавця (який оформив замовлення товару), розглядається як особа, яка вступила з продавцем у відносини на умовах цього Договору.

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Продавець зобов'язується:

6.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Продавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених у п.6 цього Договору.

6.1.2. Обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їхню конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати цей Договір, Ціни на Товар та Тарифи на супутні послуги, способи та терміни оплати та доставки товару в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за інтернет-адресою: http:// proizvoditel-odessa.com . Усі зміни набувають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.

6.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів із Покупцем. Відповідно до п. 4 ст. 16 закону «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації» Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти та припиняти такі факти.

6.2.3. Без погодження з Покупцем, передавати свої права та обов'язки щодо виконання Договору третім особам.

6.2.4. Перед поставкою замовленого Клієнтом товару Продавець має право вимагати від Клієнта 100% передоплати замовленого товару. Продавець має право відмовити Клієнту у доставці товару за відсутності такої оплати.

6.2.5. Продавець має право не проводити доставку Товару Клієнту кур'єром за адресою, вказаною при оформленні Клієнтом замовлення, та передати Товар у погодженому з Клієнтом фірмовому пункті самовивезення.

6.2.6. Продавець має право здійснити обмеження Товару, що одночасно доставляється Клієнту.

6.2.7. Продавець має право встановити Покупцеві обмеження на резервування Товару (можливість відкласти товар у Кошику на добу). Товар видаляється з Резерву у разі самостійного видалення його Покупцем або автоматичним видаленням через закінчення терміну Резерву.

6.2.8. Використовувати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.

6.2.9. Отримувати інформацію про ip – адресу відвідувача Сайту. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача та не підлягає передачі третім особам.

6.2.10. Продавець має право направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається продавцем самостійно, в односторонньому порядку.

6.2.11. Продавець має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем п.6.3.3.1. справжньої Оферти.

6.2.12. Продавець має право змінювати умови Акцій, розміщених на сайті інтернет-магазину www. proizvoditel-odessa.com , в односторонньому порядку без згоди Покупця, шляхом розміщення таких змін на сайті інтернет-магазину proizvoditel-odessa.com .

6.3. Покупець зобов'язується:

6.3.1. До моменту укладання Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, цінами на Товар, пропонованим Продавцем в інтернет-магазині.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.6.3.3. Оплатити замовлений Товар та його доставку на умовах цього договору.

6.3.3.1. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення (банківською картою або системою електронних платежів), то Покупець зобов'язаний сплатити своє Замовлення протягом 48 годин з моменту оформлення Замовлення Покупцем, а не з підтвердження цього Замовлення.

6.3.3.2. Якщо Покупець при оформленні Замовлення вказує безготівковий спосіб оплати Замовлення (банківською карткою або системою електронних платежів) і не оплачує замовлення, на добу може оформити не більше трьох замовлень.

6.3.4. Дотримуватися правил продажу.

6.4. Покупець має право:

6.4.1. Покупець має право відмовитися від отримання e-mail та sms-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання у листі «Ви можете відписатися від розсилки зі свого Особистого кабінету» або зайти на сторінку «Мої розсилки» в Особистому кабінеті.

7. Доставка товару

7.1. Доставка Товару Покупцю здійснюється у строки, погоджені Сторонами при підтвердженні замовлення співробітником Продавця та умовами, викладеними у Правилах продажу. Якщо покупець не отримує замовлення у погоджений термін, продавець має право анулювати замовлення без додаткового інформування Клієнта. Якщо замовлення передплачено кошти повертаються покупцю у встановлений законодавством термін.

7.2. При кур'єрській доставці Товару Клієнт у реєстрі Доставки ставить свій підпис навпроти тих позицій Товару, які Клієнт придбав. Цей підпис є підтвердженням того, що Клієнт не має претензій до комплектації замовлення, до кількості та зовнішнього вигляду Товару.

7.3. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7.4. Кур'єрську доставку можна здійснити за вказаною в Особовому Кабінеті адресою.

8. Відгук оферти

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Продавцем у будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Продавця за укладеними договорами. Продавець зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, у своєму інтернет-магазині, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не менш ніж за 12 годин до факту настання події відкликання (зупинення) дії Оферти.

9. Форс-мажор

9.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. "Обставини Непереборної Сили" означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступним їй засобам. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема, страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої зі Сторін . Зміни чинного законодавства або нормативних актів, які прямо чи опосередковано впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій із Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, Сторони зобов'язані негайно ухвалити рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми для того, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.

10. Відповідальність сторін

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони відповідають відповідно до законодавства України.

10.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині, мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11. Інші умови

11.2. Усі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони намагатимуться вирішити під час переговорів.

11.3. У разі не досягнення згоди у ході переговорів, суперечки вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.